Uddrag fra vedtægterne:

 

Selskabets anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Disse vælges med 2-3 medlemmer hvert 2. år.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved den årlige generalforsamling, på hvilken der også vælges en suppleant. Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg, men er berettiget til at undslå sig genvalg.

 

Uhe-Lindeballe vandværk

 

Bestyrelsen 2016

 

Formand

Holger Roslev, Åstvej 80, Lindeballe, 7321 Gadbjerg

tlf. 75 73 83 20 - mobil: 29 37 52 63 - e-mail: bhroslev@mvb.net.

holger.roslev@LEGO.com

 

Næstformand

Peter Brun, Pinsebakken 6, 7323 Give

tlf. 75 73 80 12 - mobil: 20 80 27 80 - e-mail: pinsebakken6@gmail.com

Peb@nc-Nielsen.dk

 

Sekretær

Søren Winther Åbjergvej 12, Uhe 7323 Give

tif. 75 73 82 82, mobil: 23 67 98 72 - e-mail: swlw@outlook.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Frede Fogh Jensen, Gødsbølskovvej 20, 7323 Give

tlf. 75 88 53 85 - mobil: 20 28 53 85 - e-mail: grethaogfrede@mvb.net

 

Bestyrelsesmedlem

Job Müskens, Præsteengvej 4, 7323 Give

tlf: 51 72 54 22 - e-mail: jkmuskens@gmail.com

 

Kasserer

Claus Skovbjerg, Søndergårdvej 25, Givskud, 7323 Give

tlf. 75 73 02 51 - mobil_ 20 44 45 36 - e-mail: claus@skovbjergnet.dk

thyrvand@thyrvand.dk

Copyright © All Rights Reserved