Normalregulativet:

 

Det senest godkendte normalregulativ for private vandværker i Vejle Kommune kan ses her. (åbner som PDF-fil)

 

Uhe-Lindeballe vandværk

 

Takstblad gældende fra den 1. januar 2015

Ny tilslutning:

 

Tilslutningsbidrag i henhold til normalregulativet for private vandværker.

 

Anlægsbidrag: kr. 10.000,00

Tilslutningsafgift: Kostpris efter tilbud

Anlægsbidrag og tilslutningsafgift skal erlægges, inden tilslutning påbegyndes

 

Årlig vandafgift:

Vandafgift pr. tilslutning: kr. 960,00

 

Vandforbrug afregning:

- Forbrugt kubikmeter 1,25 kr.

- Derudover betales miljøafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter

 

Gebyrer:

- Lukning og genåbning kr. 1,400,-

- For sent indbetaling kr. 100,-

- Ejerskifte kr. 100,-

- For sent indsendt aflæsningskort kr. 250,-

 

Alle ovennævnte priser er excl. moms.

 

Ejerskifte skal meddeles formand eller kasserer senest 8 dage før ejerskifte.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre ovenstående ifølge selskabets vedtægter, dog med kommunens godkendelse.

 

Godkendt af Give Kommune den 7. oktober 2004

 

 

Copyright © All Rights Reserved