Normalregulativet:


Det senest godkendte normalregulativ for private vandværker i Vejle Kommune kan ses her. (åbner som PDF-fil)


Uhe-Lindeballe vandværk


Copyright © All Rights Reserved

Takstblad gældende fra den 1. januar 2015

Ny tilslutning:


Tilslutningsbidrag i henhold til normalregulativet for private vandværker.


Anlægsbidrag:      kr. 10.000,00

Tilslutningsafgift:  Kostpris efter tilbud

Anlægsbidrag og tilslutningsafgift skal erlægges, inden tilslutning påbegyndes


Årlig vandafgift:

Vandafgift pr. tilslutning:   kr. 960,00


Vandforbrug afregning:

-  Forbrugt kubikmeter 1,25 kr.

-  Derudover betales miljøafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter


Gebyrer:

-  Lukning og genåbning kr. 1,400,-

-  For sent indbetaling kr. 100,-

-  Ejerskifte kr. 100,-

-  For sent indsendt aflæsningskort kr. 250,-


Alle ovennævnte priser er excl. moms.


Ejerskifte skal meddeles formand eller kasserer senest 8 dage før ejerskifte.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre ovenstående ifølge selskabets vedtægter, dog med kommunens godkendelse.


Godkendt af Give Kommune den 7. oktober 2004